THANH TRƯƠNG NỞ HYPERSTOP DB

HYPERSTOP DB Series là vật liệu chống thấm tính năng cao được sản xuất trên cơ sở cao su lưu hóa kết hợp với bentonite và các chất phụ gia chất lượng cao. Phản ứng trương nở là kết quả của sự tương tác giữa nước và các nhóm hydrophilic của sản phẩm. Sự trương nở thể tích tạo ra một áp suất dương nội tại có tác dụng ngăn cản nước thấm vào bên trong.

Liên hệ: Mr. Hà: 0969.632.686 – 0886.74.33.66

 

 

 

 

 

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ





(*) Thông tin bắt buộc
0969.632.686